“ผู้การสระบุรีลงมาฝึกให้กำลังพลด้วยตนเอง”
วันนี้ 10 ก.พ. 65 เวลาประมาณ 09.00 น.
พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.ภ.จว.สระบุรี เปิดโครงการฝึกยุทธวิธีตำรวจ เพิ่มศักยภาพชุดตอบโต้สถานการณ์ ระดับสถานีตำรวจ
เพื่อรองรับแผน เผชิญเหตุ ในการเข้าระงับเหตุเบื้องต้น โดยมี พ.ต.อ.ศุภากรณ์ จันทาบุตร รอง ผบก.ฯ เป็นผู้ควบคุมการฝึก
และหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธี และทีมชุดปฏิบัติการพิเศษ “คชสาร” เป็นครูฝึก ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปราม
ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่และลดความสูญเสียจากการปะทะกับคนร้ายในสถานการณ์ต่างๆ


  


  
  

  
   
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]