ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 24 กันยายน2563 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
พลตำรวจตรีชยานนท์ มีสติ มาดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
และพลตำรวจตรีชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์ ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
นั้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ช่วงเช้า พลตำรวจตรี ชยานนท์ มีสติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ท่านใหม่
ได้เดินทางมาสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรพิธ พร้อมกับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
และทำพิธีส่งมอบหน้าที่ โดยมี พันตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์ วิเชียรสรรค์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ส่งมอบหน้าที่แทน
ในพิธีฯได้มี ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ที่ปรึกษา กต.ตร.ภาค1 ,รอง ผบก.ฯ ,ผกก.ฯ,ตัวแทนข้าราชการตำรวจ ทุกสถานีในสังกัด และ กต.ตร.จังหวัดสระบุรี มารอต้อนรับเพื่อเป็นเกียรติ และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป


  
  
  

  
   
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]