พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.ภ.จว.สระบุรี ได้เดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุ
กรณีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 14.00 น.เจ้าพนักงานตำรวจได้วิสามัญพ่อค้ายาเสพติดเสียชีวิต ในเขตพื้นที่ ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ร่วมกับ อัยการ ฝ่ายปกครอง แพทย์ และญาติผู้ตาย
และได้เดินทางไปตรวจราชการที่ สภ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พบ พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ วิเชียรสรรค์ รอง ผบก.ฯ รรท.ผกก.สภ.มวกเหล็ก,พ.ต.อ.อมร ศรีทุนะโยธิน รอง ผบก.ฯ รับผิดชอบงานสอบสวน และข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่
รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้กำชับการปฏิบัติหน้าท่ีของ พงส.ในคดีนี้ และ พงส.ทุกนายโดยให้ถือปฏิบัติตามโครงการยกระดับการให้บริการประชาชน ของ ตร.และคำสั่ง ตร.ท่ี 419/2556 ลงวันท่ี 1 ก.ค.2556 อย่างเคร่งครัด
พล.ต.ต.ชยานนท์ ฯ ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่กับข้าราชการตำรวจ สภ.มวกเหล็ก ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และดำรงไว้ซึ่งระเบียบ วินัย ของข้าราชการตำรวจ ต่อไป

   
  
  

  
   
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]