พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน รรท.ผบช.ภ.๑
พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับ ภ.จว. และ สภ.
เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้มีส่วนร่วม
ในการกำหนดนโยบายจากล่างขึ้นบน ซึ่งจะทำให้นโยบายการปฏิบัติงานของ ภ.๑ เป็นนโยบาย
ที่อยู่บนพื้นฐานสภาพปัญหาที่แท้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-441 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]
ส.ต.อ.หญิง ชุตินิช วันขวา (Webmaster)