(Saraburi Provincial Police)

เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน โทร.191 พบเบาะแสอาชญากรรม เบาะแสยาเสพติด
รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม. ด้วยความปรารถนาดีจาก ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีมีน้ำใจบริการทุกระดับประทับใจรับใช้ประชาชน
 
 
 
 

 


พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี 

พ.ต.อ.ทศพร บรรจงเขียน
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.2)พ.ต.อ.ไพฑูรย์ ตีระสกุล
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี
(สบ.3)


พ.ต.อ.ฐณธรณ์ คงชีพ
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.4)


พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ วิเชียรสรรค์
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.5)


พ.ต.อ.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี
(สบ.6)พ.ต.อ.กิตติ สุขสมภักดิ์
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.7)


 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 

 

               ข่าว/กิจกรรม

 

 

 

ร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

กิจกรรมเทิดพระเกียรติโดยการปรับแต่งภูมิทัศน์และติดป้ายถวย
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมและมอบเงินทุนช่วยเหลือบุตรข้าราชการ

ผบก.ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการร่วม
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย

รอง ผบก.ร่วมพิธีโครงการปลูกป่า

ผบก.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

ผบก.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

ผบก.พร้อมคณะร่วมพิธีบำเพ็ญกุุศลสัตตมวาร

ผบก.เข้าร่วมประชุมความมั่นคง

ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยม สภ.ในสังกัด

ทำบุญวันออกพรรษา

ประชุมฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สระบุรี

ประชุมบริหาร ภ.จว.สระบุรี

13 ตุลาคม วันตำรวจ


    คำสั่ง
 
   คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

           1. คำสั่งที่ 30/2555
           2. คำสั่งที่ 31/2555
           3. คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจและการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

   

    ข่าว/ประชาสัมพันธ์

     คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 
     ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่นในการแจ้งเหตุข้อมูลเบาะแสสำหรับประชาชน Application Home Guard
     
 รายงานข้อเท็จจริงผู้ร้องเรีบนการบุกรุกเข้าถางป่าใน ซ.หนองแหน ต.ชะอม อ.แก่งคอย สระบุรี 
      แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) ของตำรวจ
ภูธรจังหวัดสระบุรี

    
เชิญประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรด้านงานอำนวยการ
                                                              
                                                              
                                           ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
   


       แจ้งปัญหาประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่ E-mail: saraburi@royalthaipolice.go.th 

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนพร้อมส่วนประกอบตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี จำนวน ๒ หลัง

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนพร้อมส่วนประกอบตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมอาคาบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนจำนวน ๓ หลัง (๓๐คูหา)ห้อง สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก จ.สระบุรี

    ประกวดราคาจ้างงานรื้อถอนและซ่อมแซมอาคารเรือนแถวชั้นประทวนจำนวน ๒ห้อง สถานีตำรวจภูธรหินซ้อน จ.สระบุรี

      ประกวดราคาจ้างเหมาสร้างบ้านพักผู้พิพากษา

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรวิหารแดง พร้อมส่วนประกอบ

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก พร้อมส่วนประกอบ

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาทพร้อมส่วนประกอบ

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูะรดอนพุด พร้อมส่วนประกอบ

      โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรวิหารแดง พร้อมส่วนประกอบ

      โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก พร้อมส่วนประกอบ

      โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรดอนพุด พร้อมส่วนประกอบ

      โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท พร้อมส่วนประกอบ

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ภ.จว.สระบุรี พร้อมส่วนต่อเติมโรงจอดรถและลานซักล้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สภ.หินซ้อน พร้อมส่วนต่อเติมโรงจอดรถและลานซักล้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

      ร่างเอกสารประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สภ.หินซ้อน

      ร่างเอกสารประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ภ.จว.สระบุรี

      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรหินซ้อน

      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรหนองโดน

       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สภ.หินซ้อน พร้อมส่วนประกอบจำนวน ๑ หลัง (ก่อสร้างต่อจากงานเดิม)

       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สภ.หนองโดน พร้อมส่วนประกอบจำนวจ ๑ หลัง (ก่อสร้างต่อจากงานเดิม) 
   
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้าอาคารที่ทำการ ภ.จว.สระบุรี 

       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สภ.หนองโดน พร้อมส่วนประกอบจำนวน ๑ หลัง (ก่อสร้างต่อจากงานเดิม)

       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สภ.หินซ้อน พร้อมส่วนประกอบจำนวน ๑ หลัง (ก่อสร้างต่อจากงานเดิม)

       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดและรั้วลวดหนามรอบ
ที่ทำการบ้านพักและรอบบริเวณที่ครอบครอง

  
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (แฟลต สภ.ดอนพุด)
     

     

     

 สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี
 
 กระทรวงยุติธรรม
 กระทรวงมหาดไทย
 กระทรวงการคลัง
 กระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงศึกษาธิการ
 กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ
 กระทรวงต่างประเทศ
 กระทรวงคมนาคม
 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

 

 

 

 

 

 
จัดทำโดย แผนกการข่าวและเทคโนโลยี ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: technosaraburi@hotmail.co.th
จ.ส.ต.ธนพล ผุยรอด (Webmaster)